Water pumps

Bơm trục ngang VP
Horizontal axis pumps VPContact: (+84)938 344 566
Bơm điện chìm QS
Submersible electric pump QSContact: (+84)938 344 566
Bơm điện chìm WS
Submersible electric pump WSContact: (+84)938 344 566
Máy bơm tăng áp DPS
DPS SeriesContact: (+84)938 344 566
Máy bơm tăng áp PZB
Booster pump PZBContact: (+84)938 344 566