About

Update…

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị
Update ...
Lĩnh vực hoạt động
Update ...
Sơ đồ tổ chức công ty
Company Image
Video về HUPA
Contact Information
Hung Phat Company Limited
Tax code: 1101815307
Hotline: 0938 344 566 - 0907444023
Factory: Block J19, Road 6, Hai Son Industrial Zone, Duc Hoa Commune, Duc Hoa Long An District
Company: 155 Do Ngoc Thanh, Ward 4, District 11, HCMC